:-

Så här mycket...

...har vi svenskar förlorat i ränteintäkter i år. Bara för att våra pengar sitter på sämre konton än de förtjänar.

Vi har använt oss av Statistiska centralbyråns uppgifter om saldo och genomsnittlig ränta för alla svenska hushålls bankkonton. Sedan undersökte vi vad det saldot skulle ge med en ränta motsvarande SBAB:s sparkonto (för närvarande 0,65 %). Vilken skillnad!